שונות

יש לנו רחת, טחינה, ממרח תמרים, סילן, תה ירוק, תה ציילוני, חרובים, צבעי מאכל ותמציות.
ליוצאי דרום אמריקה יש ז'רבה, מטה, בומביז'ה, מטה קוסידו.​

גרעיני מגדן עפולה בע"מ | שונות

053-9345754​

053-9345754